വെള്ളിയാഴ്‌ച, ഡിസംബർ 12, 2014

കവിത

              കവിയില്ലാതെ                                                                                                                                     കവിതയില്ലല്ലോ                                                                                                                                   കവിതയില്ലേലും                                                                                                                                   കവിയുണ്ടല്ലോ!                                                                                                                                                                            കവിയുടെ                                                                                                                                            വിതയാണു                                                                                                                                           കവിത.                                                                                                                                                  വിതയ്ക്കുന്നത്                                                                                                                                    കവി                                                                                                                                                    കൊയ്യുന്നതോ?

5 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

  1. ആധുനിക കാല കവികൾ നല്ല ഒരു കൊയ്തു മുന്നില് കണ്ടു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കവിതകൾ വിതയ്ക്കുന്നത് . അവര്ക്ക് പുതു തലമുറയോട് ഒന്നും പറയാനില്ല. അവർ വിതയ്ക്കുന്നു . അവര്തന്നെ കൊയ്യുന്നു.... നമ്മളെ പോലെ ചിലർ മാത്രം..... ആകാശത്തിലെ പറവകൾ ആയി വിതയ്ക്കാതെ കൊയ്യാതെ കടന്നുപോകുന്നു

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
  2. കൊയ്യുന്നതും കവി ..ആശംസകള്‍ ...!

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ