വ്യാഴാഴ്‌ച, ജൂൺ 22, 2023

പരീക്ഷക്കടലാസ് (കഥ)

 **************************

പരീക്ഷക്കടലാസ് (കഥ)

**************************

പണ്ടു പണ്ടു പണ്ട്

ഈ മാഷ് 

മാഷാവുന്നതിനെക്കാളും പണ്ട്

മാഷിനൊരു മാഷുണ്ടായിരുന്നു. 

ആറാംക്ലാസില് പഠിക്കുമ്പം 

ആ മാഷുടെ ശിഷ്യനായിരുന്നു 

ഈ മാഷ് !

ആ മാഷുടെ പേര്.....,

വേണ്ട, അതു പറയണ്ട .

അല്ലേലും, ഒരു പേരിലെന്തിരിക്കുന്നു !

ഈ മാഷിന്റെ 

ക്ലാസ് മാഷായിരുന്നു ആ മാഷ്.

അതോണ്ട് ,ഞാങ്ങ ആ മാഷെ

ക്ലാസ് മാഷെന്ന് വിളിച്ചു.

പിന്നെ,ആ മാഷ് ഞങ്ങക്ക്

കണക്കാണ് എടുത്തത്.

അതോണ്ട് ഞാങ്ങ ആ മാഷെ

കണക്കു മാഷെന്നും വിളിച്ചു.

ബാക്കിയെല്ലാരും 

തൊണ്ടൻ മാഷമ്മാര് ആയതോണ്ട്

മാഷ് ഞാങ്ങക്ക് കുഞ്ഞി മാഷായി!

ആ മാഷിനെപ്പറ്റി 

ഒരുപാടൊരുപാട് പറയാനുണ്ട്.

ഇപ്പം ഒന്ന് പറയാ..

ബാക്കി ഓരോന്നോരോന്നായി

ബയ്യെബയ്യെപ്പറയാ.

ഒ.കെ...ല്ലേ?എന്നാപ്പിന്നെ തൊടങ്ങാ..

ഓണപ്പരീക്ഷ കയിഞ്ഞ്

സ്കൂള് പൂട്ടിത്തൊറന്ന ദെവസം

കുഞ്ഞിമാഷ് ക്ലാസിലേക്ക് വെരുമ്പം

എല്ലാരും തലമ്മ കൈ വെച്ച്

ഒരൊച്ചയാക്കി ,"ശ്..ശോ!"

എന്താ കാര്യംന്നല്ലേ ,

മാഷിന്റെ കയ്യില് നീണ്ട രണ്ട് കെട്ട് !

"ന്റെ കാര്യം പോക്കന്നെ"

തുപ്പല് കൂട്ടി രണ്ടുകയ്യും തിരുമ്പിക്കോണ്ട്

സതീശൻ പറഞ്ഞ ആത്മഗതം

അടുത്തിരുന്ന ഞാൻ കേട്ടു.

ഞാനേ കേട്ടുള്ളൂ !

കണക്കിന്റെ പരീക്ഷക്കടലാസ് കിട്ടുമ്പം ഒറപ്പായിറ്റും തല്ല് കിട്ടുംന്ന് ഓനയിറാം.

അയിന്റെ വേദന  കൊറക്കാനുള്ള

തയ്യാറെടുപ്പാണ് ഈ തിരുമ്പല് !

സതീശൻ മാത്രല്ല,

ബാക്ക്യെല്ലാരെ കാര്യോം

ഇങ്ങന്യന്നെ!

രണ്ട് കെട്ടും മേശേമ്മ വെച്ച്

മാഷ് കസേരമ്മ ഇരുന്നു..

തല പൊന്തിച്ച് എല്ലാരേം നോക്കി ,

ഗൗരവത്തില് !

നോട്ടം സതീശന്റടുക്ക എത്ത്യപ്പം

മാഷൊന്ന് ചിരിച്ചു !

"ന്റമ്മോ! ഞാൻ മനസ്സ്പ്പറഞ്ഞത്

ഇയാള് കേട്ട്വാ ?"പിന്നേം 

സതീശന്റെ ആത്മഗതം !

അതും ഞാനേ കേട്ടുള്ളൂ !

പതിവുപോലെ ആജര് വിളിച്ച ശേഷം

മാഷ് ഒന്നാമത്തെ കെട്ടെടുത്തു..

"അത് നമ്മളതല്ല, ഏഴ് ബീ ലേത്തതാ "

മേശേന്റടുക്ക പസ്റ്റ് ബെഞ്ചില്

അറ്റത്തിരുന്ന ക്ലാസ്സ് ലീഡർ

സുരേഷ്.പി കെട്ടിലേക്ക്എത്തിനോക്കീറ്റ്

ബേക്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് 

ആംഗ്യഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു.

മാഷ് രണ്ടാമത്തെ കെട്ടെടുത്തു ,

"ശേ, ഇതും ഏഴിലേത്തതന്യാ, എടുക്കുമ്പം മാറിപ്പോയാ ! "

മാഷ്ടെ  ആത്മഗതം

സതീശന്റെ ആത്മഗതത്തേക്കാൾ

ഒച്ചത്തിലായിപ്പോയതോണ്ട്

ഞാൻ മാത്രല്ല, മറ്റേ സൈഡില്

ബേക്കിലെ ബെഞ്ചിന്റെ അറ്റത്തിരിക്ക്ന്ന

കല്യാണിക്കുട്ടീംകൂടി കേട്ടിറ്റ്ണ്ടാവണം,

അതോണ്ടാണല്ലോ അറിയാണ്ട്

"ആയ്ശ് ! " ന്നും പറഞ്ഞ്

ഓള് കയ്യടിച്ചതും,അത് മാഷടക്കം

എല്ലാരും കേട്ടതും!

എന്നിറ്റും കേട്ട ഭാവം നടിക്കാതെ

മാഷ്  പറഞ്ഞത്  കേക്കണ്ടേ?

"സതീശാ, നീ പേടിക്കണ്ട മോനേ,

ഞാൻ, പേപ്പറെടുത്തത് മാറിപ്പോയി ,

നാളെ കൊണ്ടരാ.ട്ടാ!കല്യാണിക്കുട്ടിക്കും

സന്തോഷായല്ലോ." സന്തോഷം

പുറത്തുകാണിക്കാതെ സതീശൻ 

കുത്തപ്പിടിച്ചിരുന്നു.കല്യാണിക്കുട്ടി

മാഷെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു.

"അപ്പൊ, നമ്മക്ക് തൊടങ്ങാ .

ഇന്ന് വെര്‌മ്പം പരീക്ഷേരെ ഉത്തരെല്ലം

കണക്ക് ബൗണ്ടിന്റെ ബേക്കില്

എഴുതിക്കൊണ്ടരാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ..

എല്ലാരും അതെടുത്തേ.."

"നേരത്തേ എട്ത്ത് വെച്ചിന് മാഷേ.."

ക്ലാസ്സിലെ പഠിപ്പിസ്റ്റായ

സൗദാമിനി ബൗണ്ട് ബുക്ക്

മാഷിനു നേരെ നീട്ടി. 

"എല്ലാരും എടുത്തില്ലേ, എന്നാ , ഓരോ ചോദ്യത്തിന്റെയും ഉത്തരം ഞാൻ പറയാം..ശരിയാണെങ്കിൽ ശരിയിട്ടോ, തെറ്റാണെങ്കില് തെറ്റിട്ടോ ." സൗദാമിനിയുടെ ബൗണ്ട് ബുക്ക് തുറന്ന്

മാഷ് ഉത്തരം പറയാൻ റെഡിയായി.

"മാഷേ , ഞാനെല്ലാം എഴ്തീനി , ബുക്കെടുത്തത് മാറിപ്പോയി ! "

സതീശന്റെ അയൽവാസിയായ

അബ്ദുള്ള എഴുന്നേറ്റുനിന്ന് കരഞ്ഞോണ്ട് പറഞ്ഞു. "

"എഴുതാണ്ട് വന്നിറ്റ് തട്ടിപ്പ് പറയുന്നോടാ! "

മാഷിന്റെ ഭാവം മാറി, ശബ്ദമുയർന്നു !

കൈ നീട്ടി..ക്ലാസ് ലീഡർ സുരേഷ് .പി 

ഡസ്ക്കിനടിയിൽ  ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച

ചെത്തിമിനുക്കിയ കാശാവിന്റെ വടി

മാഷുടെ കയ്യിൽ  വെച്ചുകൊടുത്തു.

"നീട്ടെടാ കൈ" അബ്ദുള്ളയെ നോക്കി

മാഷ് അലറി !ക്ലാസ്സിൽ ശ്മശാന മൂകത.

അബ്ദുള്ള വിതുമ്പിക്കൊണ്ട് കൈ നീട്ടി.

മാഷുടെ കൈ ഉയർന്നു. പെട്ടെന്നാണ്

അത് സംഭവിച്ചത്."ഓന തല്ലണ്ട മാഷേ ,

ഓൻ എഴുത്യത് ഞാൻ കണ്ടതാ ..

ഓന്റെ വീട്ടിപ്പോയിറ്റാ ഞാനുംകൂടി

എഴുതിയത്. അറിയാത്തതെല്ലാം ഓനാണെനക്ക് പറഞ്ഞ് തന്നത്. "

ചാടിയെണീറ്റ്  മാഷിന്റെ വടിയിൽ പിടിച്ച് 

സതീശൻ പറഞ്ഞതുകേട്ട് ക്ലാസ് ഞെട്ടി. 

സതീശൻ തുടരുകയാണ്, "പിന്ന്യെങ്ങനാ മാഷേ ഓൻ പറഞ്ഞത് തട്ടിപ്പാവ്ന്നത്..

മറക്കലും ,മാറിപ്പോലും സാധാരണയല്ലേ.

മാഷ്ക്കന്നെ ഇന്ന് പരീക്ഷക്കടലാസ് എടുത്തപ്പം  മാറിപ്പോയില്ലേ! അത് തട്ടിപ്പാ ?"മാഷുടെ കയ്യിലിരുന്ന  കാശാവിന്റെ വടി  ഇപ്പോൾ സതീശന്റെ കയ്യിലാണ്. നാളെ ,തന്റെ ഉള്ളംകയ്യിൽ

ആഞ്ഞു പതിക്കാനുള്ള വടി 

സതീശൻ ഭദ്രമായി മേശപ്പുറത്തു കൊണ്ടുവച്ചു, ഒരുപോറലുമേൽക്കാതെ !

അപ്പോഴും , കല്യാണിക്കുട്ടിയുടെ മുഖത്ത്

ആ പുഞ്ചിരി ഉണ്ടായിരുന്നു.

മായാത്ത പുഞ്ചിരി.


[ഒയോളം നാരായണൻ മാഷ് ]

                  *****************

ശനിയാഴ്‌ച, ജനുവരി 10, 2015

പ്രഥമാധ്യാപകൻ

                                                                                                                                      പത്രത്താളുകളിൽ നിറയുന്ന                                                               ‘പ്രഥമാധ്യാപകൻ ഇങ്ങനെ...                                                                                                ''പിരിമുറുക്കം  ഏറെയുള്ളവൻ...                                                                                                 വണ്ടിക്കാള.......                                                                                                             ഉച്ചക്കഞ്ഞിക്ക് വകയില്ലാതെ,                                                                                                     പരക്കംപായുന്നവൻ....                                                                                           ആത്മഹത്യയിൽ                                                                                                 അഭയം പ്രാപിക്കുന്നവൻ.......''
......................                                                                                                    മെട്രോ മനോരമയ്ക്കും
കൌമുദിസ്പെഷ്യലിനും                                                                                       വായനക്കാർഏറുന്നു....                                                                                                അവർ പരസ്പരം                                                                                                                   ചോദിക്കുന്നു...                                                                                                          ഇതു നേരോ?                                                                                                                        ...........                                                                                                 പക്ഷേ,                                                                                 നേരറിയുന്നോർ-                                                                    നേരരിയേണ്ടുന്നോർ,                                                                                                 നേരുംനെറിയുമുള്ളോർ!                                                                                      അവർ മാത്രം
മൌനംതുടരുന്നു.                                                                                                                          തുടരട്ടെ....                                                                                                                                        ആപ്തവാക്യം                                                                                                                    അങ്ങനെതന്നെ നിൽക്കട്ടെ.....                                                                                                               മൌനം വിദ്വാനു ഭൂഷണം!

                    ********

വ്യാഴാഴ്‌ച, ജനുവരി 01, 2015

ആഫ്റ്റർ എ ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക്'

ഇന്നലെ-
       ഒരു വർഷം
       കൊഴിഞ്ഞു .
       ഇനിയത്
       പോയ  വർഷം
ഇന്ന്-
      ഒരു  വർഷം  
      പിറന്നു.
      ഇനിയിത്
      പുതു  വർഷം  
ഇപ്പോൾ -
     പോയ വർഷത്തെ
     ടേബിളിൽ
     കിടത്തിയിരിക്കയാണ്
     പോസ്റ്റ്‌ മോർട്ടത്തിനായി
     പ്രഗൽഭരായ
     ഒരുപാടു ഡോക്ടർമാർ
     എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു  
     തീരാൻ ദിവസങ്ങളേറെ
     വേണ്ടിവരും.
     തത്സമയ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിനും
     വിശകലനങ്ങൾക്കുമായ്  
     ചാനലുകളും പത്രങ്ങളും
     എന്നേ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു!
ഇപ്പുറത്ത്-
      ഇന്നു പിറന്ന ഉണ്ണിയുടെ,
      ജാതകം കുറിക്കാൻ
      മത്സരിച്ച്
      കവടി നിരത്തുകയാണ്  
      ജ്യോതിഷികൾ!
      അതും കാണാം
      തത്സമയം ചാനലിൽ...
ഇവിടെ-
     ചാനലുകൾ മറ്റാനും.
     മാറ്റാതിരിക്കാനും
     കലഹം മുറുകുന്നു.
    ''പോയതു പോയി
     പോസ്റ്റു മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടു-
     കൊണ്ടെന്തു കാര്യ''-
     മെന്നൊരു കൂട്ടർ.
     അവർക്കറിയേണ്ടത്
     പിറന്ന കുഞ്ഞിൻ  ഭാവി
     അതിനായ്ക്കാണണം 
     ജാതകച്ചർച്ചാ ചാനൽ.
     റിമോട്ട് വിടാതെ,
     മറുകൂട്ടർ മൊഴിയുന്നു,
    ''ഇന്നലെച്ചെയ്തോരബദ്ധം
     നാളെയും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ
     എല്ലാം അറിയണം
     എല്ലാരുമറിയണം..
     അതിനായ്ക്കാണണം
     പോസ്റ്റു മോർട്ടം.''
ഇതാ-
     വാദം കൊഴുക്കവേ
     പിടിവലി മുറുകവേ
     ചാനലിൽ നിന്നൊരു ശബ്ദം 
     ''പരിപാടി തുടരും..
     ആഫ്റ്റർ എ ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക്''
                      പ്രായോജകർ,                                                                                                                                       മന്ദഹാസം പോഴിയവേ
                      കൊച്ചുകിടാങ്ങൾ കൈ-
                      കൊട്ടിച്ചിരിക്കവേ  
                      ആരോ ഒരാൾ ചാനൽ
                      വേഗത്തിൽ മാറ്റുന്നു  

                      അവിടെയും വലിയൊരു
                      ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക്..
                      മന്ദഹസിക്കുന്നു പ്രായോജകർ,
                      അവിടെയും ഇവിടെയും
                      ഒന്നുപോലെ! 
               ...................................
              ഒരു വർഷം പോയാലും
              പുതു വർഷം വന്നാലും
              മന്ദഹസിപ്പതും
              പൊട്ടിച്ചിരിപ്പതും
              അട്ടഹസിപ്പതും
              പ്രായോജകർ.
             കുമ്പിളിൽ കഞ്ഞി-
             കുടിക്കുന്ന കോരനും
             കോരന്റെ മക്കളും
             കാണി മാത്രം! 


                     

    
  

ചൊവ്വാഴ്ച, ഡിസംബർ 30, 2014

വണ്ടി

ആളു വലിക്കും വണ്ടി
ആളെക്കേറ്റും വണ്ടി
ആളുകൾ കേറിയിരുന്നാൽ
ആഞ്ഞു വലിച്ചവനോടും.

അതിവേഗം അവനോടും
ബഹുദൂരം അവനോടും
ആളുകൾ വിണ്ടും കേറാൻ
ആവുന്നതിലും വേഗം!

മോട്ടോർവണ്ടികൾ ചുറ്റും
ചീറിപ്പായും നേരം
അവരോടൊത്തവനോടും
അവന്റെ വണ്ടി വലിച്ച്!

കഥയിൽ കണ്ടൊരു വണ്ടി
'പപ്പു' വലിച്ചൊരു വണ്ടി
കണ്മുന്നിൽ ഞാൻ കണ്ടു
കൊൽക്കത്തായുടെ തെരുവിൽ!

ഒന്നല്ലനവധി വണ്ടി
ആളെ ക്കേറ്റും വണ്ടി
ആളു വലിച്ചോണ്ടിന്നും
അവിടെപ്പാഞ്ഞു നടപ്പൂ!

ശനിയാഴ്‌ച, ഡിസംബർ 13, 2014

വിധേയരുടെ ഈ ലോകം

കഥ                                                           സുമ ടീച്ചർ

കുഞ്ഞാമൻ കാരണവർ കാലുകൾ നീട്ടിവെച്ച് നടന്നു..വേഗം വീട്ടിലെത്തണം.കണ്ണനെ മുറിക്കകത്ത് പൂട്ടിയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്.അവൻ ഉറങ്ങിക്കാണുമോ ആവോ..പകലുകൾ ഉണർന്നിരിക്കാനുള്ളവയാണെന്നും രാത്രികൾ ഉറങ്ങാനുള്ളവയാണെന്നും അവന്  അറിയില്ലല്ലോ.അല്ലെങ്കിൽത്തന്നെ അവതമ്മിൽ അവനെന്തു വ്യത്യാസം!                        അൽ‌പ്പസമയംകൂടി നിന്നാൽ വണ്ടിയിൽ കൊണ്ടുവിടാമെന്ന് ദാമോദരൻ പറഞ്ഞതാണ്..വേണ്ട,ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കേണ്ട.          വീട്ടിലെത്തി നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ണൻ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല.നിവർത്തിപ്പിടിച്ച വലതുകൈത്തലത്തിലേക്കുനോക്കി പെരുവിരൽനഖത്തോട് എന്തൊക്കെയോ സംസാരിക്കുകയാണവൻ.അവന്റെ ഒരേയൊരു കൂട്ടുകാരൻ ആ നഖം മാത്രമാണല്ലോ......പൊന്നുമോനേ,എന്റെ കണ്ണുകളിലേക്കുനോക്കി എന്തെങ്കിലും ഒരു വികാരത്തോടെ  എന്നാണ് നീയൊന്നു സംസാരിക്കുക?                                                           നാൽ‌പ്പത്തിരണ്ടുദിവസങ്ങൾക്കുമുമ്പ് ആശുപത്രിക്കിടക്കയിൽ അർധബോധാവസ്ഥയിൽ അവസാനമായി ദേവകി പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു,“കണ്ണൻ..എന്റെ കണ്ണൻ...”                                        മൂത്ത രണ്ടു മക്കളെക്കുറിച്ച് ഒരുവേവലാതിയുമില്ല.രണ്ടുപേരും കുടുംബമായി സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്നു.എങ്കിലും ഇന്നുരാവിലെ മൂത്തമകന്റെ                  ഗ്യ് ഹപ്രവേശനമുഹൂർത്തത്തിൽ തിളച്ചുപതഞ്ഞ പാലിനൊപ്പം തന്റെ നെഞ്ചിൻ കൂടിൽ നിന്ന് നുരഞ്ഞുപൊങ്ങിയത് എന്തായിരുന്നുവെന്ന് കാരണവർക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയില്ല.                                                                                                 മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെപ്പോലെ പെരുമാറാതിരിക്കുമ്പോൾ, ജീവിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ശാസ്ത്രം അതിനു പല കാരണങ്ങളും കണ്ടെത്തും....ഗ്രഹങ്ങളും പലതും പറയും.എൻഡോസൾഫാനായാലും ശനിയായാലും ജീവിതം തന്നെ കൈവിട്ടുപോയി തനിക്ക്.                                                     ഇന്നേതായാലും തൽക്കാലം അടുക്കളയിൽ  ജോലിയൊന്നുമില്ല.രണ്ടുപേർക്കുള്ള ഭക്ഷണം ഉച്ചയ്ക്കുമുമ്പ് ഇങ്ങോട്ടെത്തിക്കാമെന്ന് ദാമോദരൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് നടന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടല്ലോ.                                                                                                                                               ടി.വി.ഓൺചെയ്തു നോക്കി.ന്യ് ത്തത്തിന്റെ റിയാലിറ്റി ഷോ.തട്ടുപൊളിപ്പൻ സംഗീതം കേട്ടപ്പോൾ കണ്ണൻ ഒന്നു തലയനക്കി. “ബാ...” എന്നൊരു ശബ്ദം അവന്റെ തൊണ്ടയിൽനിന്നും പുറത്തേക്കു വന്നു.അപ്പോഴാണ് അതു കണ്ടത്.അവന്റെ ഇരു കണ്ണുകളിലും ചമറ് അടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.കാരണവർ ഒന്നു ഞെട്ടി.രാവിലെ തിരക്കിലായിരുന്നു എന്നത് നേര്.പക്ഷേ,താനും........?                                                                                                                                                       നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ടുവന്ന് മകന്റെ മുഖവും കണ്ണുകളും തുടച്ചു  വ്യ് ത്തിയാക്കുമ്പോൾ ആ പിതാവിന്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നുണ്ടായിരുന്നു.അനുസരണയുള്ള ഒരു പൂച്ചക്കുഞ്ഞിനെപ്പോലെ ശാന്തനായി പതുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ആ ഇരുപത്തിയെട്ടുകാരൻ.                                                                             അനുസരണ ഒരു നല്ല ശീലം തന്നെയാണോ?      മകന്റെ അനുസരണക്കേട് കാണാൻ വർഷങ്ങളായി കാത്തിരിക്കുന്ന പിതാവാണു താൻ.  “ഛെ,എന്താണച്ഛാ ഇതൊക്കെ? ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തോളാം” എന്ന് അവൻ തന്റെ കൈ തട്ടി മാറ്റിയെങ്കിൽ..!                                                                                                                കണ്ണനെ നേരെ കിടത്തിയതിനുശേഷം വീണ്ടും ടി.വിയിൽത്തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു.വിധികർത്താക്കളിലൊരാൾ നർത്തകനു വന്ന ചുവടുപിഴ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ്.ഭവ്യതയോടെ നർത്തകൻ എല്ലാം കേട്ടു നിൽക്കുന്നു.ഇടയ്ക്കിടെ നെഞ്ചിൽ കൈവെച്ച്,തല കുനിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ വിനീത വിധേയത്വം പരമാവധി പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അയാൾ.കാരണവർക്ക് എന്തോ വല്ലായ്മ തോന്നി.അയാൾ റിമോട്ടിൽ വിരലമർത്തി.സിനിമയാണ്.വില്ലനെ അടിച്ചു വീഴ്ത്തുന്ന നായകൻ.മടുപ്പു തോന്നി അയാൾ ടി.വി ഓഫ് ചെയ്തു.കണ്ണൻ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു.                                                                                                                                            മുറ്റത്തു വണ്ടി വന്നു നിൽക്കുന്ന ശബ്ദം.അടുത്ത വീട്ടിലെ വിജയനാണ്.ഭക്ഷണവും കൊണ്ട്  വന്നതാണ്.  “ദാമോരേട്ടൻ തന്നെ വരാനിരുന്നതാണ്.അന്നേരത്താണ് ആപ്പീസറും കുടുംബവും എത്തിയത്.വൈകീട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.” പാത്രങ്ങളേൽ‌പ്പിച്ച് വിജയൻ തിരിച്ചുപോയി.                                                                                                                                                        ഭക്ഷണംകഴിക്കാറായിട്ടില്ല.കണ്ണനുണരട്ടെ.ഒരുമിച്ചാവാം.അപ്പോഴാണ് മുറിയുടെ മൂലയിൽ വെച്ച അവന്റെ വീൽ ചെയർ ശ്രദ്ധിച്ചത്.ചക്രത്തിനടുത്തായുള്ള ഒരു സ്ക്രു ഇളകിയിട്ടുണ്ടോ? അയാൾ സ്പാനറെടുത്ത് ആ ആണി  തിരിച്ചു മുറുക്കാൻ തുടങ്ങി......                                                         (കഥവരമ്പത്തൂടെ ബ്ലോഗിൽ നിന്ന്)

വെള്ളിയാഴ്‌ച, ഡിസംബർ 12, 2014

കവിത

              കവിയില്ലാതെ                                                                                                                                     കവിതയില്ലല്ലോ                                                                                                                                   കവിതയില്ലേലും                                                                                                                                   കവിയുണ്ടല്ലോ!                                                                                                                                                                            കവിയുടെ                                                                                                                                            വിതയാണു                                                                                                                                           കവിത.                                                                                                                                                  വിതയ്ക്കുന്നത്                                                                                                                                    കവി                                                                                                                                                    കൊയ്യുന്നതോ?

തിങ്കളാഴ്‌ച, ഓഗസ്റ്റ് 18, 2014

മുഖപുസ്തകം

  മുഖപുസ്തകത്താളിലൊന്നല്ലരണ്ടല്ല-                                                        ഒരുനൂറുവട്ടമെത്തും,ദിനവും,                                                                                            ഒരുനൂറുവട്ടമെത്തും..                                                                                                        ഞാൻ,പലവട്ടമോടിയെത്തും! .....                                                                                                          ഇതുവരെ കാണാത്ത,  .....                                                                                                              അറിയാത്ത പറയാത്ത...........                                                                                                ഒരുപാടുമുഖമതിൽ തെളിയും...                                                                                                          കാണാൻ കൊതിച്ചവർ,  ....                                                                                                                                                                                                                                                                                കണ്ടു മറന്നവർ    ...                                                                                                                                  കൺ മുൻപിലെപ്പൊഴും കാണുവോരും!..                                                                    വിരലൊന്നമർത്തിയാൽ  ....                                                                                          ചങ്ങാതിയായിടും    ...                                                                                        കാതങ്ങളകലെയുള്ളോരും,ഒപ്പം   ...                                                                                                കണ്ടാലും മിണ്ടാത്ത പലരും!   ....                                                  മുഖപുസ്തകത്താളിലൊന്നല്ലരണ്ടല്ല-    ....                                                ഒരുനൂറുവട്ടമെത്തും..ദിനവും,   ...                                                                                          ഒരുനൂറുവട്ടമെത്തും..                                                                                                        ഞാൻ,പലവട്ടമോടിയെത്തും!                                             ........................................                                                                                                   ........................................