വ്യാഴാഴ്‌ച, ജനുവരി 01, 2015

ആഫ്റ്റർ എ ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക്'

ഇന്നലെ-
       ഒരു വർഷം
       കൊഴിഞ്ഞു .
       ഇനിയത്
       പോയ  വർഷം
ഇന്ന്-
      ഒരു  വർഷം  
      പിറന്നു.
      ഇനിയിത്
      പുതു  വർഷം  
ഇപ്പോൾ -
     പോയ വർഷത്തെ
     ടേബിളിൽ
     കിടത്തിയിരിക്കയാണ്
     പോസ്റ്റ്‌ മോർട്ടത്തിനായി
     പ്രഗൽഭരായ
     ഒരുപാടു ഡോക്ടർമാർ
     എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു  
     തീരാൻ ദിവസങ്ങളേറെ
     വേണ്ടിവരും.
     തത്സമയ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിനും
     വിശകലനങ്ങൾക്കുമായ്  
     ചാനലുകളും പത്രങ്ങളും
     എന്നേ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു!
ഇപ്പുറത്ത്-
      ഇന്നു പിറന്ന ഉണ്ണിയുടെ,
      ജാതകം കുറിക്കാൻ
      മത്സരിച്ച്
      കവടി നിരത്തുകയാണ്  
      ജ്യോതിഷികൾ!
      അതും കാണാം
      തത്സമയം ചാനലിൽ...
ഇവിടെ-
     ചാനലുകൾ മറ്റാനും.
     മാറ്റാതിരിക്കാനും
     കലഹം മുറുകുന്നു.
    ''പോയതു പോയി
     പോസ്റ്റു മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടു-
     കൊണ്ടെന്തു കാര്യ''-
     മെന്നൊരു കൂട്ടർ.
     അവർക്കറിയേണ്ടത്
     പിറന്ന കുഞ്ഞിൻ  ഭാവി
     അതിനായ്ക്കാണണം 
     ജാതകച്ചർച്ചാ ചാനൽ.
     റിമോട്ട് വിടാതെ,
     മറുകൂട്ടർ മൊഴിയുന്നു,
    ''ഇന്നലെച്ചെയ്തോരബദ്ധം
     നാളെയും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ
     എല്ലാം അറിയണം
     എല്ലാരുമറിയണം..
     അതിനായ്ക്കാണണം
     പോസ്റ്റു മോർട്ടം.''
ഇതാ-
     വാദം കൊഴുക്കവേ
     പിടിവലി മുറുകവേ
     ചാനലിൽ നിന്നൊരു ശബ്ദം 
     ''പരിപാടി തുടരും..
     ആഫ്റ്റർ എ ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക്''
                      പ്രായോജകർ,                                                                                                                                       മന്ദഹാസം പോഴിയവേ
                      കൊച്ചുകിടാങ്ങൾ കൈ-
                      കൊട്ടിച്ചിരിക്കവേ  
                      ആരോ ഒരാൾ ചാനൽ
                      വേഗത്തിൽ മാറ്റുന്നു  

                      അവിടെയും വലിയൊരു
                      ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക്..
                      മന്ദഹസിക്കുന്നു പ്രായോജകർ,
                      അവിടെയും ഇവിടെയും
                      ഒന്നുപോലെ! 
               ...................................
              ഒരു വർഷം പോയാലും
              പുതു വർഷം വന്നാലും
              മന്ദഹസിപ്പതും
              പൊട്ടിച്ചിരിപ്പതും
              അട്ടഹസിപ്പതും
              പ്രായോജകർ.
             കുമ്പിളിൽ കഞ്ഞി-
             കുടിക്കുന്ന കോരനും
             കോരന്റെ മക്കളും
             കാണി മാത്രം! 


                     

    
  

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ: